Contact us for a non-binding conversation - KONTAKT OSS

Eller ring oss nå!45907012

Prosjekt

God prosjektledelse gir gode resultater

God prosjektledelse, styring av leveranser og koordinering av oppgaver er muligens det aller viktigste i et vellykket oppussingsprosjekt. Total handyman service prosjektledere er dedikerte og har solid kompetanse, kombinert med god forståelse for kundens behov.

Ved å la Total handyman service ta prosjektansvar for ditt oppussingsprosjekt, kan du trygt reise bort eller være på jobben mens vi tar oss av alt. Vi planlegger og sørger for at alle involverte håndverkere kommer inn til riktig tid og utfører jobben med høy fagmessig kvalitet.

Et prosjekt starter med at prosjektansvarlig kommer på befaring, gir deg et tilbud og eventuelt signerer kontrakt. Ved oppstartsmøte møter alle involverte parter som prosjektansvarlig, prosjektleder og sentrale håndverkere . Alle involverte får full oversikt over arbeidet som skal utføres og hvem som har ansvar for hva og når det skal gjøres.

Prosjektleder er din kontaktperson gjennom hele prosjektet. Prosjektleder vil følge tett opp at alt blir gjort i henhold til avtalen og med fagmessig høy kvalitet.

Ved sluttbefaring vil vi sammen med deg gå gjennom leveransen og sikre at den er blitt utført i henhold til kontrakt.

Vil du ha et uforpliktende tilbud eller ønsker en befaring, ta kontakt i dag via kontaktskjemaet nederst på siden.